پروفیل های یو پی وی سی

ابعاد بیرونی و ابعاد عملی پروفیل

در مورد پروفیلهایی که بخش مرکزی آنها از مواد بازیافتی ساخته شده است، لازم است ضخامت لایه خارجی از جنس U-PVC که این بخش مرکزی را میپوشاند در سطوح نمایان دارای مقدار مشخص حداقل ٠/٥ میلیمتر باشد.

کجی

تمام پروفیلها باید صاف باشند. در صورتیکه پروفیلها بطور مناسب نگهداری نشوند امکان تغییر شکل دادن در آنها وجود دارد که باید از ایجاد آن ممانعت شود. درمورد پروفیل اصلی انحراف از خط راست که از تمام لبه های بیرونی در جهت محور طولی اندازه گیری میشود نباید از ١میلیمتر بر متر تجاوز کند.

پروفیل های یو پی وی سی

جرم واحد طول

جرم واحد طول پروفیل نباید از %٩٥ مقدار اسمی ارائه شده توسط تولیدکننده کمتر باشد.

چگالی

چگالی ماده U-PVC دست نخورده نباید بیش از g/cm3 ±0/03 نسبت به مقدار اسمی ذکر شده توسط تولیدکننده تفاوت داشته باشد. چگالی بخش مرکزی بازیافت شده نیز نباید تغییراتی بیش از g/cm3 ±0/05 داشته باشد.اگر پروفیل حاوی مواد بازیافتی باشد و تغییرات چگالی کلی سطوح نمایان که با ترکیب مواد دستنخورده و بازیافتی روزنرانی شده اند کمتر از g/cm3 ±0/03 باشد نیازی به مشخص کردن چگالی مواد دستنخورده و مواد بازیافتی به صورت جداگانه نیست.

پایداری در برابر حرارت

زمان پایداری tst برای ماده U-PVC دستنخورده که در سطح پروفیلها بکار میرود نباید بیش از ±%١٥ نسبت به مقدار اسمی ارائه شده توسط تولیدکننده تفاوت داشته باشد.
بخش مرکزی ساخته شده از مواد بازیافتی باید دارای زمان پایداری tst حداقل ٣٠ دقیقه باشد. در مورد پروفیلهای REC زمان پایداری را میتوان از طریق نمونه های جدا که مستقیماً از سطوح نمایان پروفیل و بخش مرکزی بدست می آید تعیین نمود. به جای آن میتوان نمونه هایی از مواد دستنخورده و مواد قابل بازیافت را انتخاب نمود.

برای اطلاع از قیمت در و پنجره با بخش فروش تبریز تماس حاصل فرمایید.

نویسنده
نویسنده
حبیب ایرانی نویسنده مقالات سایت گروه صنعتی خجسته (پنجره تبریز )| طراح و مجری انواع درب و پنجره آلومینیومی دوجداره یو پی وی سی upvc ترمال بریک - نانترمال - وین تک در تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *